BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ

Kültür ve Sanat Komisyonu

Kültür ve Sanat Komisyonunun amaç ve görevleri:

Şavşat Dernekleri Federasyonu (Şavşat-Fed) Tüzüğünün 2. maddesinde  belirtilen ve Şavşat Dernekleri Federasyonun  (Şavşat-Fed) amaçları arasında yer alan İlçemizin, eğitim, tarih, kültür, sanat, folklor ve turizmini, araştırmak, geliştirmek ve yaşatmak için ve Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimlerini kapsayan, Federasyon tarafından kurulan ve  yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilen Cumhure  Doğan ve Mustafa Faruk Altun  Kültür ve Sanat Komisyonu olarak aşağıda belirtilen…

  • Kültürümüze sahip çıkmak ve kültürel düzeyin geliştirilmesi ve korunması  için Halk oyunları ,koro, tiyatro, piyes, skeç, vb. sosyal kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak.
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Kültürel düzeyin geliştirilmesi için Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak projeler geliştirmek ve organizeler yapmak
  • Halkımızın kültürel seviyesini geliştirecek işitsel, görsel, kültürel ve sosyal aktiviteler ile bilgi ve beceri yarışmaları düzenleyip; gezi, gözlem ve araştırmalar yapmak;
  • Seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
  • Gelir veya kültürel amaçla; kısa ve uzun süreli kurslar açmak, konserler vermek, fuarlar ve sergiler düzenlemek.  
  • Tüm komisyonların yapacağı sosyal etkinliklere ilişkin organizeyi gerçekleştirmek.
  • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • İhtiyaç halinde kültürel ve sosyal içerikli festivaller düzenlemek.

Yorumlar kapatıldı.