BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ

Hakkımızda

ŞAVŞAT DERNEKLERİ FEDERASYONU

Federasyonumuz Şavşat’ta ,İstanbul‘da ve Ülkemizin dört bir yanında yaşayan üye ve hemşerilerimizin bugüne kadar yerel ve genelde kurdukları ilçe ve köy derneklerinin tek çatı altında bir aile gibi faaliyetlerini sürdüreceği ,derneği olmayan köylerimizin de demokratik temsilinin  sağlanacağı birliğin beraberliğin adresi ve simgesidir.  

Federasyonumuz insanların sağlıklı, temiz ve insanca yaşayabileceği  doğa ve çevrede yaşaması ve korunması için  faaliyette bulunur.

Bu amaçla ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, insanların ortak değeri olan tüm doğayı ve Şavşat İlçesinin doğasını, eko sistemini, biyo çeşitliliğini tanıtmak, bilgilendirmek, korumak, ekosistem ve biyo çeşitliliğe aykırı olan ve doğayı ranta açan her türlü çevresel faaliyetlerin yapılmaması amacıyla tanıtım, konferans ve kampanyalar düzenlenmek. Bu konularla ilgili olarak her türlü yasal girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde dava açmak,üye derneklerin kendi faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri çevre mücadelesinin ortaklaşması yönünde çalışmalar yapmak.

Dergi çıkarmak, belgesel hazırlamak, radyo, televizyon programları yapmak, web sitesi kurmak,İlçemizin, eğitim, tarih, kültür, sanat, folklor ve turizmini, araştırmak, geliştirmek ve yaşatmak, İlçemizin, tarım, hayvancılık ve turizm sorunlarını araştırmak ve bu konularda ekolojik üretimin hayata geçirilebilmesi için ilgili bilim kişi, kurum ve kurullarına projeler hazırlatılarak ve bu konularda ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarının desteğini almak.

“Federasyonumuz faaliyetleri kapsamında  yöremizin eğitimi,tarihi,kültürü,sanatı,gelenekleri folkloru,turizmi ,doğal güzellikleri ,yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile ilgili, araştırmak, geliştirmek ve yaşatmak amacı ile  belgesel hazırlamak, radyo, televizyon programları yapmak, web sitesi kurmak, dergi çıkarmak. 

İlçemizin, tarım, hayvancılık ve turizm sorunlarını araştırmak ve bu konularda ekolojik üretimin hayata geçirilebilmesi için ilgili bilim kişi, kurum ve kurullarına projeler hazırlatırır.  Bu konularda ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarının desteğini almak için gerekli girişimlerde bulunmak.

Yorumlar kapatıldı.